Zespół Pasja powstał z inicjatywy członków rodziny w dniu 7 stycznia 2008 roku. Opiekę merytoryczną i wsparcie znalazł przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym  Mieście i od początku pracuje pod kierunkiem Dariusza Ejsymonta.