Projekt pt. „Pamiętam skąd jestem” realizowany jest przez grupę nieformalną Ludzie z Pasją przy wsparciu Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Działanie skierowane jest do młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje warsztaty z zakresu muralu oraz wiedzy z zakresu historii Dobrego Miasta. Celem działania jest powstanie muralu o tematyce historycznej związanej z 690 leciem Dobrego Miasta. 27 lipca w Parku Przyjaciół Kultury odbył się Happening pt. Naturalnie z Naturą z udziałem dobromieszczan. Kolejne działania przed nami…

Zrealizowano ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.