FINAŁ PROJEKTU

 

Wyjazd uczestników projektu do Centrum Nauki Kopernik zakończył kilkumiesięczne działania bibliotek w gminie Dobre Miasto promujące czytelnictwo. W wyjeździe wzięło udział 36 osób. W Centrum Nauki Kopernik uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z eksponatami, korzystania z czasowych wystaw i tematycznych teatrów jak również w emisji projekcji 3D Planetarium pt. Jesteśmy kosmitami. 

Finałem projektu pt. „Z paszportem czytelnika w świat” był wernisaż fotografii powstałych podczas warsztatów fotograficznych inspirowanych literaturą - dorośli, przedstawienie etiud teatralnych przygotowanych przez dzieci oraz emisja spotu reklamowego inspirowanego literaturą w wykonaniu młodzieży.

 

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.