Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście od 2014 roku bierze
udział w pilotażowym przedsięwzięciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa pt.
„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. W /w projekcie mogły wziąć
udział tylko partnerstwa składające się z minimum 5 bibliotek, w związku z
tym Centrum Kulturalno-Biblioteczne zawiązało partnerstwo z biblioteką w
Szczytnie, Olsztynku, Barczewie, Działdowie oraz z Biblioteką Okręgową w
Buskerud w Norwegi. Projekt ten ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości narodowych, religijnych lub etnicznych. Partnerstwa bibliotek uczestniczących w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” mogły wziąć udział w konkursie na małe projekty polsko-norweskie. W ramach każdego z nich zrealizowano jedno działanie w Norwegii i jedno działanie w Polsce. Nasze partnerstwo wspólnie z bibliotekarzami z Norwegii zorganizowało i uczestniczyło w Grze Miejskiej „Poznaj siebie i sąsiada” na terenie Skansenu w Olsztynku w dniu 4.11.2014 r. Następnego dnia tj. 5.11.2014r. goście z Norwegii odwiedzili Dobre Miasto, zapoznali się z działalnością Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, odwiedzili Skansen Miejski- Muzeum, oraz uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Stanisławem Trzaskowskim w Urzędzie Miejskim.