Od komunizmu do wolności - rozstrzygnięcie konkursu

Centrum Kulturalno - Biblioteczne oraz Warmińska Grupa Historyczno - Eksploracyjna Guttstadt Dobre Miasto ogłosili konkurs fotograficzny pt. Od komunizmu  do wolności w obiektywie mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto 25 - lecie.

Zasadą konkursu było dostarczenie w terminie do 12 grudnia 2014 materiałów dokumentalnych: zdjęć, filmów, wycinków z kronik prezentujących miasto i gminę Dobre Miasto z lat 1945-1989. Następnie należało odszukać te miejsca i sfotografować. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 13 grudnia 2014, godz. 16:00 - Salon Artystyczny, CKB Dobre Miasto