Wielokulturowa gra miejska

POZNAJ SIEBIE I SĄSIADA – WIELOKULTUROWA GRA MIEJSKA
Dnia 15 października 2014r. odbyła się gra miejska, realizowana w ramach
projektu "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Organizatorami gry
oprócz Centrum Kulturalno- Bibliotecznego były biblioteki partnerskie: z
Olsztynka, Działdowa, Szczytna i Barczewa. Każda z bibliotek reprezentowała
inną mniejszość narodową: z Barczewa (Warmiacy), Działdowa (Ukraińcy),
Dobrego Miasta (Kresowiacy),Olsztynek (Mazurzy) i ze Szczytna (Kurpie). 
Uczestnikami gry byli uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście pod opieką
Pani Barbary Opały. Uczestnicy podzieleni na grupy odwiedzali poszczególne
punkty i uzyskiwali informacje na temat danej mniejszości. Podsumowanie
wiadomości odbyło się w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Uczestnicy gry
oprócz zdobytej wiedzy otrzymali medale i upominki.