Krakowski Kazimierz - wernisaż fotografii Jerzego Walugi