System ACADEMICA w Bibliotece CKB

System „ACADEMICA”

cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych w naszej Bibliotece !!! Darmowa wypożyczalnia Academica www.academica.edu.pl zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

W celu skorzystania z systemu Academica zapraszamy

do Wypożyczalni dla Dorosłych w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście

w godzinach otwarcia Biblioteki od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00 – 17:00

Wystawa - Wypożyczalnia dla dorosłych "Co można znaleźć w okolicach Dobrego Miasta ?"

O tym, jakie bogactwa i artefakty ukryte są pod powierzchnią ziemi po której być może na co dzień stąpamy, opowiedzą pracownicy Działu Archeologii Muzeum Warmii I Mazur w Olsztynie, podczas prelekcji , która odbędzie się w Bibliotece CKB, w oddziale dla dorosłych, tuż po świętach, w piątek o godz. 18:00 (27.12.2019). Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa najciekawszych eksponatów „wydobytych” w ramach niedawno zakończonych eksploracji archeologicznych. Ekspozycja stacjonować będzie przez najbliższe 6 miesięcy. - wykład to przede wszystkim przekazanie , w sposób w miarę dostępny , informacji o śladach pradziejowego osadnictwa w rejonie (obszar między Miłogórzem a Dobrym Miastem dop. autora) – mówi Kacper Martyka z MWiM. Mieszkamy na terenach, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat zarejestrowano serię niezwykłych znalezisk. W tym, jedyne w północno-wschodniej Polsce cmentarzyska z początków epoki brązu w Praslitach i Kosyniu. Unikatowe wyposażenie odkrytych tam grobów (m.in. zakarpackie złoto, szkło z Azji Mniejszej, czy wyroby brązowe z Wysp Brytyjskich) każe w nich upatrywać miejsc spoczynku elit o ponadlokalnym charakterze. Stanowiska te mogą być kluczem do zrozumienia fenomenu nieopisanych wciąż społeczności, uczestniczących w wymianie na skalę ogólnoeuropejską. - niestety, otoczenie, gdzie dokonywano badań jest niezwykle słabo rozpoznane, a większość nowych znalezisk to odkrycia przypadkowe. Oznacza to, że fenomenalne zabytki z ostatnich lat pozbawione są tła – kontekstu, który pozwala na ich pełne opracowanie. Celem pierwszego etapu projektu ( o którym m.in. będzie prelekcja) było zebranie możliwie wielu danych, tak by stworzyły one swoistą mapę, pozwalającą określić nie tylko gdzie chowani byli przedstawicie poszczególnych społeczności ale przede wszystkim gdzie i jak długo przebywali za życia. Aby to osiągnąć przeprowadzono na wyznaczonym obszarze szeroko zakrojone badania powierzchniowe, połączone z prospekcją geofizyczną najbardziej „obiecujących” stanowisk archeologicznych - mówi o przeprowadzonych badaniach i ich „konsekwencjach” Kacper Martyka. Wszystkich zainteresowanych wykładem o naszym regionie ale w perspektywie „pod powierzchnią” serdecznie zapraszamy już piątek po świętach. Serdecznie zapraszamy.

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie w Dobrym Mieście odbyło się podczas trwania Gminnych Dożynek,

dnia 14 września 2019 r. Aranżację do wybranej noweli:   Katarynka – Bolesława Prusa przygotowała plastyczka z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. W akcję zaangażowano Teatr Pallicho, reżyser – Marta Wodyńska. Uczestnicy Święta Chleba sprawdzili swoją wiedzę w konkursie literackim dotyczącym czytanej noweli.

Hasłem tegorocznych XIX Dni Papieskich jest wezwanie Jezusa skierowane w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów „Wstańcie, chodźmy!”, będące zarazem tytułem książki św. Jana Pawła II wdanej w 2004 roku. Tegoroczne Dni Papieskie wpisują się też w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny.

Zapraszamy na wystawę książek do Wypożyczalni dla Dorosłych.

Randka w ciemno z książką

Z okazji Walentynek zaprosiliśmy do zabawy  naszych czytelników – wypożycz książkę w ciemno. Książki zostały obłożone w szary papier i przewiązane sznurkiem. Są to książki bez rekomendacji, bez czytelniczej recenzji. Przyjdź, wypożycz, rozpakuj i delektuj się sztuką czytania. Może uda Ci się spędzić niesamowity wieczór w towarzystwie fascynującej lektury.                                 

Akcja trwa od 14 – 28 lutego.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy czytelnikom za przyłączenie się do akcji Wielkiej Zbiórki Książek dla małych i dużych pacjentów oraz Paniom i dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 1 za wykonanie pięknej laurki, która mamy nadzieję wywoła uśmiech na twarzach niejednego pacjenta przebywającego w szpitalu.

To się czyta – książki jednego autora

To się czyta – książki jednego autora

3 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników cykl wystaw książek promujących dzieła jednego autora.

To się czyta – książki jednego autora

To się czyta – książki jednego autora

3 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników cykl wystaw książek promujących dzieła jednego autora.

 
 

To się czyta – książki jednego autora

To się czyta – książki jednego autora

3 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników cykl wystaw książek promujących dzieła jednego autora.

Wystawy będzie można oglądać do 31 marca.

KULTURA, ODMIENNOŚĆ I TOLERANCJA

Edukacyjne pakiety wielokulturowe Zapraszamy do wypożyczania pakietów wielokulturowych w naszej bibliotece. Temat pakietów: „KULTURA” i „ODMIENNOŚĆ I TOLERANCJA”. Istnieje możliwość wypożyczenia całego pakietu lub poszczególnych elementów. Każdy pakiet zawiera: książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tematyczne gry edukacyjne.

 
 

KĄCIK MALUCHA

W trosce o naszych małych czytelników uatrakcyjniamy przeznaczoną dla nich przestrzeń naszej biblioteki.Serdecznie zapraszamy najmłodszych do miłego spędzania czasu w Kąciku Malucha, który teraz wzbogaciliśmy o suchy basen z mnóstwem kolorowych piłeczek zapewniających doskonałą zabawę.

Historia biblioteki

Dobromiejska Biblioteka mieści się w neoromańskim budynku wzniesionym według projektu wybitnego architekta, Karola Fryderyka Schinkla , w latach 1830-1834. Jest to budowla z wysoką kwadratową wieżą, piętrowa, na rzucie prostokątnym. Do 1945 r. mieścił się tu kościół ewangelicki. Po II wojnie światowej oraz pożarze w 1967 roku obiekt adaptowano na Bibliotekę.

Historię  działalności  bibliotecznej w Dobrym Mieście  zaczęła się  już  w 1946 roku, kiedy to do ówczesnego burmistrza miasta Mieczysława Górskiego przyszła nauczycielka Maria Łukantowa i zaproponowała zorganizowanie punktu wypożyczania książek. Na jego potrzeby wyznaczono skromny  lokal przy ul. Olsztyńskiej 2 z wejściem od podwórka. Księgozbiór ówczesnej „biblioteki” składał się z darów od mieszkańców, za wypożyczanie książek pobierano drobne opłaty.  Wiadomo było, że nie będzie to jeszcze biblioteka z prawdziwego zdarzenia gdyż w trudnej powojennej rzeczywistości nie było pieniędzy ani na księgozbiór ani na niezbędne wyposażenie. Mimo to stan posiadanych książek ciągle się powiększał . W 1947 roku za zebrane od mieszkańców pieniądze zakupiono od  pewnej artystki cyrkowej  jej biblioteczkę (70 książek). Z czasem  gdy księgozbiór przestał się mieścić w małej szafie  dobromiejskie Zakłady Drzewne wykonały kilka zamykanych regałów. Gdy do miasta zaczęli przybywać coraz to nowi mieszkańcy biblioteka musiała rozpocząć wędrówkę, gdyż jej lokal przeznaczono na potrzebne  przesiedleńcom mieszkanie. Najpierw przeniesiono  ją na strych  przy ul. Grudziądzkiej 53 ale ponieważ wypożyczano księgozbiór tylko w niedzielę do 22-giej, a na schodach panowały iście egipskie ciemności więc czytelnicy przestali korzystać z wy pożyczeń. Wobec  tego chcąc zaradzić sytuacji księgozbiór przeniesiono do lokalu na ul. Warszawskiej 16. Zorganizowana i oficjalna  działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście datuje się od 1 grudnia 1948 r. Wtedy to księgozbiór umieszczono w lokalu obecnego Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej10. W maju 1949 roku księgozbiór został przeniesiony do lokalu  przy ul. Olsztyńskiej 2, tym razem na piętro. Powoli lecz systematycznie stan posiadania biblioteki zwiększał się -przybywało więcej książek, polepszyło się też wyposażenie.  Wraz z tym wzrastało  liczba wypożyczeń  a czytelników nie zrażał nawet fakt , że co jakiś czas biblioteka zmieniała swój adres. Jesienią  1957 roku bibliotekę ponownie przeniesiono na ul. Warszawską, w lipcu 1965 roku ponownie na ul. Olsztyńską, tym razem do dwuizbowego pomieszczenia o pow. 60 m2. Z roku na rok rosnący księgozbiór przestał się mieścić i tak 2 stycznia 1973 roku przyznano jednoizbowy lokal o pow. 14 m2 przy ul. Malczewskiego 7 z przeznaczeniem na Oddział dla Dzieci. Momentem przełomowym dla historii  Biblioteki w Dobrym Mieście był rok 1972 Wtedy to powstał projekt restauracji  i adaptacji dawnego kościoła ewangelickiego( w którym do czasu pożaru w 1967  roku mieścił się Miejski Dom Kultury)z  przeznaczeniem na bibliotekę. Prace adaptacyjne rozpoczęły się w 1975 roku, a zakończyły wiosną 1978 roku. 31 maja 1978 roku Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Janusza Korczaka otworzyła swoje podwoje dla czytelników w jednym z najpiękniejszych  na ówczesne czasy w województwie budynku.